Förbli i Jesus!

31.01.2019 09:50

Johannes Kapitel 15 

 

Jesus är den sanna vinstocken 

 

1 Jag är den sanna vinstocken, och min Far är vinodlaren. 

2 Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort, 

   och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt.

 

3 Ni är redan nu rena i kraft av ordet som jag har talat till er. 

4 Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv 

   om den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. 

5 Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, 

   så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. 

 

6 Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och vissnar. 

   Sådana grenar samlar man ihop och kastar i elden, och de bränns upp. 

7 Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. 

8 Min Far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. 

9 Så som Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. 

 

10 Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, 

     liksom jag har hållit min Fars bud och är kvar i hans kärlek. 

11 Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. 

12 Detta är mitt bud: att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. 

13 Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. 

14 Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er.

 

15 Jag kallar er inte längre tjänare, för tjänaren vet inte vad hans herre gör. 

     Jag kallar er vänner, för jag har låtit er veta allt som jag hört av min Far. 

16 Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt, 

     och er frukt ska bestå. Då ska Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. 

17 Och detta befaller jag er: att ni ska älska varandra.

 

 

Guds Frid!