Uppryckandet!

19.01.2019 15:30

 

Till varande och blivande älskade syskon i Jesus Kristus.

 

Hur det än blir med tidpunkten för uppryckandet så ska ni veta att Gud är mäktig 

att skydda de troende, även igenom vreden vilket han också gjort 

historiskt i Noas Ark.

 

I Uppenbarelseboken 12 kan vi läsa om hur Herren kommer bevara sin (Brud) 

som fortfarande är kvar på Jorden under vedermödan. 

 

Upp 12

"14 Men kvinnan(Bruden) fick den stora örnens båda vingar för att flyga ut 
      till sin plats i öknen, där hon skyddad från ormen får sitt uppehälle under en tid, 
      tider och en halv tid.(3,5år el 1260 dagar)  
15 Ormen sprutade då vatten ur sin mun som en flod efter kvinnan, 
     för att svepa bort henne med floden. 
16 Men jorden hjälpte kvinnan, den öppnade sin mun och svalde floden 
     som draken sprutade ur sin mun.
17 I sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot hennes övriga barn, 
     dem som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd."
 

I Daniel 12 får vi fler ledtrådar skrivna till de troende som finns kvar i 

den stora vedermödans tid.

 
"11 Från den tid då det dagliga offret avskaffas och förödelsens styggelse ställs upp 
      ska det gå 1 290 dagar. 
 12 Salig är den som håller ut och når fram till 1 335 dagar. "
 
 
Se även Daniel- 
7:21 Och jag såg hur det hornet förde krig mot de heliga och besegrade dem,
8:24 Han ska bli stor i kraft, men inte genom egen styrka. 
        Han ska orsaka ett fruktansvärt fördärv och lyckas med det han gör. 
        Han ska fördärva mäktiga män och även det heliga folket.
11:32 Dem som har kränkt förbundet ska han med smickrande ord locka till avfall.
          Men de av folket som känner sin Gud ska stå fasta och hålla ut.
 
 
Uppryckandet kommer efter Antikrists framträdande!
 
1 När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom 
   ber vi er, bröder, 2 att inte plötsligt tappa fattningen. 
   Låt er inte skrämmas av någon ande eller av något ord eller brev som påstås 
   komma från oss och som säger att Herrens dag är här.
 
3 Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma 
   och laglöshetens människa träda fram, fördärvets son
 
 
Uppenbarelseboken-

6:11 Och var och en av dem fick en vit dräkt, och de blev tillsagda 

        att vila ännu en liten tid, tills deras medtjänare och bröder, 

        som skulle dödas liksom de, hade blivit fulltaliga.

13:7 Och vilddjuret fick rätt att strida mot de heliga och besegra dem

        och det fick makt över alla stammar och folk och språk och länder.

20:4 Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. 

        Och jag såg själarna av dem som hade blivit halshuggna för 

        Jesu vittnesbörd och Guds ord och som 

        inte hade tillbett vilddjuret och dess bild eller tagit emot märket på 

        sin panna eller sin hand. De levde och regerade med Kristus i tusen år.

 

Gud välsigne dig käre vän!